Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte
 

NUACHT FLOODMAPS.IE

Suíomh gréasáin Oifig nOibreacha Poiblí

Tá nuacht le fáil ar suíomh gréasáin Oifig nOibreacha Poiblí

SEAN NUACHT

CUR I LÁTHAIR MAIDIR LE MAPÁIL FAOIN MBAOL Ó THUILTE AG IAH

[7 Samhain 2007]

Rinne OOP cur i láthair maidir le suíomh idirlín OOP don mhapáil faoin mbaol ó thuilte ag Cruinniú “Plé Theicniúil” de Chumann Idirnáisiúnta na Hidrigheolaithe (Meitheal na hÉireann) ag a 6 i.n. Dé Máirt, an 6 Samhain, ag Suirbhéireacht Geolaíochta na hÉireann, Beggars Bush, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath 4.

LEAS AS AN SUÍOMH IDIRLÍN MAPAÍ BAOIL TUILTE AG COMHLÍONADH TREORACH DE CHUID AN AE

[6 Samhain 2007]

Ceanglófar ar gach ballstát leis an Treoir de chuid an AE maidir le measúnú agus bainistíocht i ndáil leis an mbaol ó thuilte, a d’fhoilsigh an tAontas Eorpach ar an 6 Samhain 2007, go ndéantar Réamh-mheastóireacht maidir leis an mBaol ó Thuilte, arna bhunú sin ar eolas atá ar fáil nó inchurtha chun fónaimh, d’fhonn meastóireacht ar an mbaol a bheadh ann go náisiúnta ó thuilte a bheith ar fáil. Soirbheofar don phróiseas sin leis an eolas a bailíodh agus a tiomsaíodh don bhunachar sonraí le haghaidh na mapála ar an mbaol ó thuilte agus tá i gceist an bunachar sonraí sin a chur in úsáid go forleathan agus an Réamh-mheastóireacht maidir leis an mBaol ó Thuilte in Éirinn á ullmhú.

OBAIR AR SIÚL AR MHAPAÍ TUARTHA TUILTE D’ABHANTRACH NA LAOI

[22 Deireadh Fómhair 2007]

Tá an chéad sraith mapaí tuartha tuilte (i.e. mapaí ar a léirítear na réimsí talún atá i mbaol a mbáite faoi thuilte de réir critéar áirithe i ndáil le méid agus minicíocht na tuile) á n-ullmhú maidir le hAbhantrach na Laoi i gContae Chorcaí mar chuid de staidéar píolótach mar gheall ar Mheasúnú agus Bainistiú an Bhaoil ó Thuilte in Abhantracha. Halcrow Group Limited atá i mbun an tsaothair (féach www.leecframs.ie).

Táthar i mbun athbhreithnithe faoi láthair ag leibhéal an Ghrúpa Stiúrtha ar shamplaí de na mapaí tuartha d’fhonn socrú críochnúil mar gheall ar na formáidí ina gcuirfear na mapaí tuartha seo faoin mbaol ó thuilte i láthair, i gcás na Laoi agus abhantrach eile ar fud na hÉireann. Táthar ag tuar go mbeidh an mhapáil thuartha i ndáil le hAbhantrach na Laoi tugtha chun críche faoi earrach na bliana 2008. Tá mapaí i ndáil le habhantrach na Dothra agus abhantrach na Siúire á n-ullmhú faoi láthair freisin. Ó aontaíonn na geallsealbhóirí maidir le gach réimse staidéir faoi leith leis na mapaí, cuirfear na mapaí tuartha i ndáil leis an mbaol ó thuilte ar fáil ar www.floodmaps.ie.

LÉACHT PRÍOMHCHAINTEORA AG SEIMINEÁR HIDREOLAÍOCHTA

[19 Deireadh Fómhair 2007]

Is é an Bainisteoir Tionscadail maidir le Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte, George Peters (DHV An Ísiltír), a thabharfaidh an léacht tionscanta i mbliana ag an Seimineár Náisiúnta Hidreolaíochta. Suíomh idirlín Oifig na nOibreacha Poiblí maidir leis an mapáil faoin mbaol ó thuilte, floodmaps.ie, ábhar na léachta. Sa Tulach Mór ar an 13 Samhain a reáchtálfar an chomhdháil faoin téama “GIS i gCúrsaí Hidreolaíochta: Ceisteanna maidir leis an Úsáid, le Samhaltú agus le Sonraí”. Beifear ag scrúdú na húsáide a bhaintear agus a bhainfí as GIS maidir le hidreolaíocht, go háirithe hidreolaíocht maidir le tuilte, in Éirinn agus thar lear.

ar ais ag an leathanach baile