Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte
--
 

Seoladh

Oifig na nOibreacha Poiblí
Aire: Seirbhísí Innealtóireachta
Ríomhphost Aiseolais
An Suíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte
Ceannoifig,
Sráid Johnathan Swift,
Baile Átha Troim,
Co. na Mí.
C15 NX36Aiseolas & Ceisteanna

Tugtar chun aire: Is le haghaidh aiseolas a thabhairt agus ceisteanna a chur mar gheall ar Shuíomh Idirlín Mapaí Baoil Tuilte an fhoirm seo. Sa chás go bhfuil eolas agat a measann tú fiúntas a bheith leis, sa chás go bhfuil deacracht agat dul isteach ar an suíomh nó sa chás go bhfuil aon eolas ar an suíomh a d’fhéadfadh a bheith míchruinn nó seachránach ar bhealach ar bith, bheifí buíoch díot ach sin a chur in iúl do OOP tríd an fhoirm thíos a líonadh.


Roghnaítear ábhar an Aiseolais nó na Ceiste ón roghchlár anuas agus líontar isteach teachtaireacht ríomhphoist.

Tugtar sonraí caidrimh le do thoil ionas go bhféadann an Riarthóir in Oifig na nOibreacha Poiblí déileáil le hábhar na teachtaireachta. Sa chás go bhfuil eolas agat faoi thuile nó nach n-aontaíonn tú le heolas mar a chuirtear i láthair, bheifí buíoch díot ach comhaid a bhaineann le hábhar (grianghrafanna, seatanna de scáileáin, tuairisc suíomh idirlín) a cheangal leis an teachtaireacht.

De rogha air sin, is féidir leis an lucht úsáide aiseolas a chur tríd an bpost go dtí an seoladh a luaitear ar chlé in uachtar an scáileáin ar chlé.

Ríomhphost

 ar ais ag an leathanach baile


--